Society Staff

President’s Office

S.No Name
1 Mr. Gladwin Massey
2 Mr. Praveen Singh Pokharia
3 Ms. Shobha R. Sridhar
4 Mr. Julius Joseph
5 Mr. AnupAlenTirkey
6 Mr. Jitendra Jha
7 Mr. Sridhar Chetan